بازیگران ایرانی

بازیگران ایرانی

سحر قریشی

سحر فریشی بی حجاب:

 

 

 

وقبل از بوتاکس:

و حالا بعد از بوتاکس:

 

 اینم فامیل ماصدف طاهریان بازیگره:

 

TakeDel.Com | بالاترین برگ ایرانیان

TakeDel.Com | بالاترین برگ ایرانیان

TakeDel.Com | بالاترین برگ ایرانیان

TakeDel.Com | بالاترین برگ ایرانیان

TakeDel.Com | بالاترین برگ ایرانیان

TakeDel.Com | بالاترین برگ ایرانیان

TakeDel.Com | بالاترین برگ ایرانیان

TakeDel.Com | بالاترین برگ ایرانیان

TakeDel.Com | بالاترین برگ ایرانیان

TakeDel.Com | بالاترین برگ ایرانیان

 

 

 

نیوشا ضیغمی قبل از عمل:                                   

 

 

وبعد از عمل:                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط الیکا  |